Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Съдържание на страницата

Актуално

Събития

03.09.2021 Изложба на тема „Правен свят – правните норми и предизвикателствата днес”

От 03.09.2021 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Правен свят – правните норми и предизвикателствата днес”. Изложбата ще продължи до 30.10.2021 г.

02.08.2021 Изложба на тема „Българският периодичен печат до 1944 г. за възпитанието и образованието”

От 30.07.2021 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Българският периодичен печат до 1944 г. за възпитанието и образованието”. Изложбата ще продължи до 02.09.2021 г.

25.06.2021 Изложба на тема „Образование и наука”

От 18.06.2021 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Образование и наука”. Изложбата ще продължи до 29.07.2021 г.

10.05.2021 Изложба на тема „Д-р Петър Берон и светското образование в България”

От 29.04.2021 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Д-р Петър Берон и светското образование в България”. Изложбата ще продължи до 17.06.2021 г.

01.02.2021 Изложба на тема „Развитие на емоционална интелигентност и социални умения при децата”

От 01.02.2020 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Развитие на емоционална интелигентност и социални умения при децата”. Изложбата ще продължи до 18.03.2021 г.

28.01.2021 Проведени виртуални срещи за развитието на отворената наука в България

На 21, 26 и 27-и януари НАЦИД организира събития с участието на български учени от водещи университети в страната.

Тема на виртуалните срещи беше „Изграждане на обща визия за развитието на отворената наука в България” и популяризирането на Българския портал за отворена наука.

виртуална среща

15.01.2021 Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България.

Планът задава стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждане на научни изследвания.

Този план следва да се популяризира и изпълнява съгласувано и с общи усилия от научната общност в страната и от организациите, финансиращи научни изследвания. Чрез него ще се надгради Българският портал за отворена наука, ще се създадат нови институционални хранилища за данни и публикации и ще се осигури връзката на българските ресурси с Европейския облак за отворена наука. С изпълнението на Националния план ще се осигурят и условия за повишаване на наукометричните показатели, цитируемостта и видимостта на българските учени.

Националният план е публикуван в „Български портал за отворена наука”, раздел Новини.

27.11.2020 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ – промяна на работното време

Уважаеми госпожи и господа,

До 21.01.2021 г. Центърът за административно обслужване (ЦАО) и библиотеките ще работят с читатели и посетители при спазването на следните правила:

 1. Задължително използване на маски от посетителите и служителите.
 2. Не се допускат посетители с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).
 3. Задължителна дезинфекция на ръцете на входа на ЦАО и преди влизане в читалните.
 4. Спазване на дистанция между отделните посетители и служителите не по-малка от 1,5 метра.
 5. В ЦАО се допускат едновременно не повече от 3 посетители.
 6. В отделните читални се допускат читатели, както следва:
  • Информационен център – 5 читатели;
  • Читалня 1 – 5 читатели;
  • Читалня 2 – 5 читатели;
  • Читалня 3 (Педагогика) – 3 читатели.
 7. Поръчване на не повече от 5 библиотечни материали в една заявка.
 8. Не се допуска струпване на хора (служители и посетители). В случай на нужда се изчаква извън ЦАО и библотеката при правилото максимум 1 човек на кв. метър и разстояние не по-малко от 1,5 метра.

Работното време на ЦАО и библиотеките е от 09.00 часа до 17.30 часа.

30.10.2020 Изложба на тема „170 г. от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов”

От 01.11.2020 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „170 г. от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов”. Изложбата ще продължи до 31.12.2020 г.

08.10.2020 ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на Заповед № РД 01-548 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-19-74 от 02.10.2020 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, в срока на обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19

 1. Задължително използване на маски от посетителите и служителите.
 2. Не се допускат посетители с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).
 3. Задължителна дезинфекция на ръцете на входа на ЦАО и преди влизане в читалните.
 4. Спазване на дистанция между отделните посетители и служителите не по-малка от 2 м.
 5. В ЦАО се допускат едновременно не повече от 3 посетители.
 6. В отделните читални се допускат читатели, както следва:
  • Информационен център – 5 читатели;
  • Читалня 1 - 5 читатели;
  • Читалня 2 - 5 читатели;
  • Читалня 3 (Педагогика) - 3 читатели.
 7. Заявки на читатели се приемат до 18:00 часа.
 8. Не се допуска струпване на хора (служители и посетители).

За да заявите административна услуга, предоставяна от НАЦИД, да подадете/получите съответен документ Ви препоръчваме:

 • Приоритетно използвайте електронните административни услуги на НАЦИД.
 • Използвайте алтернативни методи за заявяване и получаване на заявената от Вас услуга, например чрез писмо или по електронна поща.
 • Използвайте алтернативни методи за получаване на информация и за проследяване на Вашата преписка – чрез телефон или електронна поща.
 • Ако се налага да посетите сградата на НАЦИД се уверете, че нямате грипоподобни симптоми, спазвайте висока лична хигиена и носете защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (шлем, кърпа, шал и др.).
 • Използвайте осигурените дезинфектанти на входа на сградата и преди подаване/получаване на документите.

При наличие на опашка или струпване на повече граждани запазете спокойствие и изчакайте търпеливо реда си, като осигурите не по-малко от 1,5 метра дистанция между вас и останалите посетители.
Нека сме отговорни, дисциплинирани и социално ангажирани!!!

Можете да използвате система за сигурно електронно връчване

Възползвайте се от възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез уеб-базиран потребителски интерфейс на адрес: edelivery.egov.bg

Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ. За осигуряване на КЕП доставчици на удостоверителни услуги ще издават едномесечен безплатен електронен подпис, като предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Още информация

16.09.2020 Изложба на тема „Психологията в помощ на възпитанието”

От 16.09.2020 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Психологията в помощ на възпитанието”. Изложбата ще продължи до 31.10.2020 г.

01.07.2020 Изложба на тема „Туризъм и културно наследство”

От 01.07.2020 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Туризъм и културно наследство”. Изложбата ще продължи до 31.07.2020 г.

12.06.2020 НАЦИД ще издава е-Apostille на образователни документи от 15.06.2020 г.

Националният център за информация и документация (НАЦИД) започва от 15.06.2020 г.да издава е-Apostille на образователни документи. С оглед честотата на тези административни услуги, от изключителна важност е предоставянето им като електронни. Въвеждането на е-Apostille представлява иновация, която към настоящия момент се прилага само в няколко държави в ЕС.

Използването на съвременни технологии за издаване на Apostille и надграждането на електронния Регистър се очаква да донесат ползи като съкращаване на времето – издава се Apostille до 8 работни часа, намалена цена за издаване, гарантиране произхода на e-Apostille и истинността на документите, елиминиране на възможностите за фалшификации, бързо и лесно потвърждаване на Apostille от държавата по местоназначение, улесняване разпространението на публични документи в световен мащаб, намаляване на риска от загуба на документи чрез тяхното съхраняване и предаване по електронен път, а също така всяка заинтересована институция или лице може лесно да проверяват истинността както на хартиените, така и на е-Apostille в електронна среда.

Системата ще бъде инструмент за борба с измамите и злоупотребите, като предлага ниво на сигурност, което значително надвишава стандартите в хартиената среда.

Електронната система включва два компонента: издаване на е-Apostille в електронен формат с цифров сертификат; поддържане на Регистър на издадените Apostilles (е-Register) – цифрова проверка на хартиен и е-Apostille, както и на документа, за който е издаден.

През последните три години са издадени 72 432 бр. Apostilles.

НАЦИД е оправомощен орган за издаване удостоверение Apostille на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища и научните организации, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена.

В духа на препоръките на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право и Специалната комисия за практическото функциониране на Конвенцията за Apostille, като и в съответствие със законодателството в областта на електронното управление на Р България, Центърът изгради информационна система за предоставяне на електронни административни услуги за издаване на електронен Apostille (е-Apostille). Административните услуги се реализираха като електронни от ниво 4 – онлайн разплащане и доставка.

Електронната система е изградена благодарение на успешно изпълнен проект „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление”.

е-Register

15.05.2020 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на Заповед № РД 01-263 и Заповед № РД 01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
Заповед № РД-19-41/15.05.2020 г. на Изпълнителния директор на НАЦИД и обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка по предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, Центърът за административно обслужване (ЦАО) и библиотеките ще работят с читатели и посетители при спазването на следните правила:

 1. Задължително използване на маски от посетителите и служителите.
 2. Не се допускат посетители с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).
 3. Задължителна дезинфекция на ръцете на входа на ЦАО и преди влизане в читалните.
 4. Спазване на дистанция между отделните посетители и служителите не по-малка от 2 м.
 5. В ЦАО се допускат едновременно не повече от 3 посетители.
 6. В отделните читални се допускат читатели, както следва:
  • Информационен център – 5 читатели;
  • Читалня 1 - 5 читатели;
  • Читалня 2 - 5 читатели;
  • Читалня 3 (Педагогика) - 3 читатели.
 7. Поръчване на не повече от 5 библиотечни материали в една заявка. Заявки се приемат до 18.00 часа.
 8. Не се допуска струпване на хора (служители и посетители). В случай на нужда се изчаква извън ЦАО и библотеката при правилото максимум 1 човек на кв. метър и разстояние не по-малко от 2 м.

Работното време на Центъра за административно обслужване и библиотеките е от 08.00 часа до 18.30 часа.

11.05.2020 Изложба на тема „Букварът и читанката - от Възраждането до наши дни”

От 11.05.2020 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Букварът и читанката - от Възраждането до наши дни”. Изложбата ще продължи до 30.06.2020 г.

01.04.2020 Изложба на тема „Екология и климатични промени – ефекти върху икономиката и обществото”

От 01.04.2020 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Екология и климатични промени – ефекти върху икономиката и обществото” Изложбата ще продължи до 30.04.2020 г.

16.03.2020 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Във връзка с въведените допълнителни мерки по препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространяването на COVID 19, Ви уведомяваме за стъпките, които следва да направите, за да получите административна услуга, предоставяна от НАЦИД, да подадете/получите съответен документ

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с въведените допълнителни мерки по препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространяването на COVID 19, Ви уведомяваме за стъпките, които следва да направите, за да получите административна услуга, предоставяна от НАЦИД, да подадете/получите съответен документ:

 1. Работното време на Центъра за административно обслужване на НАЦИД е от 09.00 до 17.30 часа от понеделник до петък.
 2. Приоритетно използвайте електронните административни услуги на НАЦИД.
 3. Използвайте алтернативни методи за заявяване и получаване на заявената от Вас услуга, например чрез писмо или по електронна поща или използвайте електронни услуги.
 4. Използвайте алтернативни методи за проследяване на Вашата преписка – чрез телефон или електронна поща.
 5. Ако няма наложителна причина да подадете/получите/ документ или заявите и/или получите административна услуга точно в този момент – отложете посещението в сградата на НАЦИД.
 6. Ако се налага да посетите сградата на НАЦИД, моля уверете се, че нямате грипоподобни симптоми, спазвайте висока лична хигиена и по възможност носете предпазни средства.
 7. При струпване на граждани в местата за подаване/получаване на документи, моля изчакайте реда си като осигурите не по-малко от 1 метър между вас и останалите посетители.
 8. Използвайте осигурените дезинфектанти преди подаване/получаване на документите.

При наличие на опашка или струпване на повече граждани, моля запазете спокойствие, нека сме отговорни, дисциплинирани и социално ангажирани!!!

Можете да използвате система за сигурно електронно връчване

Възползвайте се от възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез уеб-базиран потребителски интерфейс на адрес: edelivery.egov.bg

Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ. За осигуряване на КЕП доставчици на удостоверителни услуги ще издават едномесечен безплатен електронен подпис, като предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Още информация

20.02.2020 Изложба на тема „Пътят към свободата”

От 20.02.2020 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Пътят към свободата” (Забравени гравюри от френски автори за руско-турската освободителна война 1877-1878 г.).
Изложбата ще продължи до 31.03.2020 г.


Издания

27.09.2021 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

24.08.2021 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

30.07.2021 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

28.06.2021 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

27.05.2021 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

26.04.2021 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

31.03.2021 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

26.02.2021 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

25.01.2021 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

21.12.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

25.11.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

26.10.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

28.09.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

24.08.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

05.08.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

30.06.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

28.05.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

24.04.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

25.03.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

28.02.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

29.01.2020 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина


Конкурси

15.10.2021 НАЦИД прекратява конкурс за заемане на длъжност - старши експерт

Със Заповед № РД-19-82/15.10.2021 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, издадена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши експерт“ в дирекция „Академично признаване и регулирани професии“, обявена със Заповед № РД-19-77/04.10.2021 г., е прекратена.
 

04.10.2021 - НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - старши експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–77 / 04.10.2021 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт в дирекция „АПРП”” - 1 щатна бройка

Обявление за „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

07.04.2021 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - старши експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–22 / 06.04.2021 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт в дирекция „АПРП”” - 1 щатна бройка

Обявление за „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

15.02.2021 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция НТПБ

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

21.01.2021 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–1 / 21.01.2021 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция „НТПБ”” - 1 щатна бройка

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция НТПБ

11.12.2020 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "СТАРШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция АПРП

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

16.11.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - старши експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–81 / 16.11.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт в дирекция „АПРП”” - 1 щатна бройки

Обявление за „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

28.08.2020 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "СТАРШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция ИДУОД

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

10.08.2020 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция ИОАСНД

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

03.08.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - старши експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–62 / 03.08.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „старши експерт в дирекция „ИДУОД”” - 1 щатна бройка

Обявление за „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” дирекция ИДУОД

15.07.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–56 / 14.07.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция „ИОАСНД”” - 1 щатна бройка

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция ИОАСНД

25.06.2020 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция АПРП

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

15.06.2020 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция ИДУОД

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

01.06.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - младши експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–45 / 29.04.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „младши експерт в дирекция „АПРП”” - 1 щатна бройка

Обявление за „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

28.05.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–44 / 28.05.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция „ИДУОД”” - 2 щатна бройка

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция ИДУОД

21.05.2020 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция ИОАСНД

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

11.05.2020 Съобщение за оповестяване на система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за заемане на длъжността "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция НТПБ

Допълнителна информация - в приложения документ.

Съобщение

27.04.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - главен експерт

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–36 / 27.04.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „главен експерт в дирекция „ИОАСНД”” - 2 щатни бройки

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция ИОАСНД

15.04.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - младши експерт

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–34 / 15.04.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „младши експерт в дирекция „Научно-техническа и педагогическа библиотека””

Обявление за „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” дирекция НТПБ

21.02.2020 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжноста директор дирекция АФСДУС

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД–19–8 / 21.02.2020 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор на дирекция „Административна, финансово счетоводна дейност и управление на собствеността””

Обявление „ДИРЕКТОР” дирекция АФСДУС


Търгове

23.08.2021 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-62.

16.07.2021 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

24.06.2021 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-49.

19.05.2021 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

12.05.2021 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-30.

07.04.2021 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

10.03.2021 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-14.

05.02.2021 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

05.08.2020 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-65.

03.07.2020 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата 323.

05.08.2020 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-66.

03.07.2020 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата 303.


Архив

23.12.2019 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „СТАНДАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС”

към бюлетина

12.12.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

11.12.2019 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ…”

към бюлетина

04.12.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

26.11.2019 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „НАСОКИ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И ОБУЧИТЕЛИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ”

към бюлетина

22.11.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

05.11.2019 Изложба на тема „Глобализация и развитие”

От 05.11.2019 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Глобализация и развитие”.
Изложбата ще продължи до 31.01.2020 г.

01.11.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

24.10.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

08.10.2019 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”

към бюлетина

04.10.2019 Изложба на тема „Иновации и иновативни практики във висшето образование”

От 02.10.2019 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Иновации и иновативни практики във висшето образование”.
Изложбата ще продължи до 04.11.2019 г.

03.10.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

30.09.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

03.09.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

02.09.2019 Изложба на тема „От миграция към мобилност – национални и регионални измерения”

От 02.09.2019 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „От миграция към мобилност – национални и регионални измерения”.
Изложбата ще продължи до 01.10.2019 г.

27.08.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

15.08.2019 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-70.

11.07.2019 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

01.08.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

29.07.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

22.07.2019 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ПРОГРАМИ, МЕРКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА”

към бюлетина

01.07.2019 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжности: старши експерт и главен експерт

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Заповед № РД – 19-57 / 01.07.2019 г. и Заповед № РД – 19-58 / 01.07.2019 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурси за заемане на длъжности: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Регистри и информационно осигуряване” (РИО) и „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция „Академично признаване и регулирани професии” (АПРП).

Обявление „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в РИО

Обявление „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в АПРП

01.07.2019 Изложба на тема „Интеграция на деца със специални образователни потребности”

От 01.07.2019 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Интеграция на деца със специални образователни потребности”.
Изложбата ще продължи до 31.08.2019 г.

01.07.2019 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ВАЛИДИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНО ОТВОРЕНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – ПРАКТИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕВРОПА”

към бюлетина

27.06.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

25.06.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

04.06.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

31.05.2019 Изложба на тема „Иновации и конкурентоспособност в епохата на глобална икономическа промяна”

От 31.05.2019 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Иновации и конкурентоспособност в епохата на глобална икономическа промяна”.
Изложбата ще продължи до 30.06.2019 г.

27.05.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

23.05.2019 НАЦИД обявява конкурс за заемане за длъжност - главен експерт

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-19- 46/23.05.2019 г. на Изпълнителния директор на НАЦИД за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Регистри и информационно осигуряване” (РИО).

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция РИО

08.05.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

25.04.2019 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „УСТОЙЧИВОТО ПАРТНЬОСТВО МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И УЧИЛИЩЕТО – ФАКТОР ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ”

към бюлетина

25.04.2019 Публикуван е годишникът Advances in Bulgarian Science

Публикуван е годишникът на НАЦИД „Advances in Bulgarian Science” за 2018 г.

към изданието

24.04.2019 Изложба на тема „Учителската професия – единна педагогическа система”

От 30.04.2019 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Учителската професия – единна педагогическа система”.
Изложбата ще продължи до 31.05.2019 г.

22.04.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

19.04.2019 НАЦИД обявява конкурс за заемане за длъжността главен счетоводител

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-19- 33/19.04.2019 г. на Изпълнителния директор на НАЦИД, за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността” (АФСДУС).

Обявление

17.04.2019 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ”

към бюлетина

02.04.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

22.03.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

20.03.2019 Изложба на тема „Правен свят – европейския дневен ред”

От 20.03.2019 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Правен свят – европейския дневен ред”.
Изложбата ще продължи до 25.04.2019 г. включително.

28.02.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

27.02.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

07.02.2019 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжности: младши експерт, старши експерт и главен експерт

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД – 19-11 / 06.02.2019 г. на Изпълнителния директор, НАЦИД обявява конкурси за заемане на длъжности: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” и „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция „Заверки и информационни продукти” (ЗИП) и „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция „Регистри и информационно осигуряване” (РИО).

Обявление

06.02.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

24.01.2019 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

11.01.2019 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

28.12.2018 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И БИЗНЕСА - ИЗМЕРЕНИЯ, НАСОКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ”

към бюлетина

28.12.2018 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ЦИФРОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДАГОЗИТЕ ”

към бюлетина

21.12.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

11.12.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

23.11.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

12.11.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

08.11.2018 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „УЧИЛИЩЕТО В ОБЩНОСТТА И ОБЩНОСТТА ЗА УЧИЛИЩЕТО”

към бюлетина

29.10.2018 Изложба на тема „Д-р Петър Берон и светското образование в България”

От 29.10.2018 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Д-р Петър Берон и светското образование в България”.
Изложбата ще продължи до 15.12.2018 г.

26.10.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

16.10.2018 Посещение на представители на партньорските ЕНИК-НАРИК центрове на Швеция, Дания и Финландия в София

На 8 и 9 октомври 2018 г. НАЦИД бе домакин на посещение за обмяна на опит, в което взеха участие четирима експерти от партньорски ЕНИК-НАРИК центрове на Швеция, Дания и Финландия. По време на посещението бе осъществена обмяна на опит с експертите от центъра. Гостите проведоха ползотворни срещи с представители на дирекция „Висше образование” и дирекция „Квалификация и кариерно развитие” на Министерството на образованието и науката, Националната агенция за оценяване и акредитация и ръководствата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Техническия университет – София и Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София.

Обсъден бе широк кръг въпроси от взаимен интерес. Гостите от трите ЕНИК-НАРИК центъра получиха подробна информация за структурата и системата на висшето образование и академичното признаване у нас, за актуалните образователни политики, процедурите по акредитация и следакредитационен контрол, органите и процедурите по академично признаване, държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител” у нас, както и за организацията на образователния процес в посетените три български висши училища. По време на посещението беше обменена ценна информация и опит за методите за оценяване и предизвикателствата пред процедурите по академично признаване в Швеция, Дания, Финландия и България, обсъдени бяха и редица други актуални въпроси, свързани с националните образователни системи и академичното признаване.

Участниците в заседателната зала на НАЦИД
Експертите от партньорски ЕНИК-НАРИК центрове

16.10.2018 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност - младши експерт

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-19-75 от 15.10.2018 г. на Изпълнителния директор за провеждане на конкурс за длъжността „Младши експерт” в дирекция „Академично признаване и регулирани професии” (АПРП)

Обявление за „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

16.10.2018 Анкета на МОН за Националната квалификационна рамка на Република България

За всички заинтересовани лица: можете да участвате в анкетата на МОН за оценяване на въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България.

Във връзка с осъществяване на функциите на Министерството на образованието и науката като национален компетентен орган по прилагане на Препоръката на Съвета на ЕС, относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018-2020 г., е изготвен въпросник за оценяване на въздействието на националната квалификационна рамка на Република България, приета с РМС № 69/ 02.02.2012 г.

Въпросникът може да бъде попълван от средни общообразователни, професионални и висши училища, центрове за обучение на възрастни, работодателски и синдикални организации, студентски организации, компетентни органи по признаване на средно и висше образование и квалификации, придобити в чужбина и всички други заинтересовани лица.

Въпросникът е достъпен онлайн на адрес: https://goo.gl/forms/k4rlKrqUhRvZ1wBM2.

12.10.2018 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „НАЦИОНАЛНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ”

към бюлетина

11.10.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

27.09.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

13.09.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

05.09.2018 Резултат от проведен търг

Изменение на Заповед РД 19-67: заповед РД 19-68.

29.08.2018 - Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-67.

27.07.2018 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

30.08.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

21.08.2018 Изложба на тема „Транспорт. Екология. Устойчиво развитие”

От 21.08.2018 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Транспорт. Екология. Устойчиво развитие”.
Изложбата ще продължи до 26.10.2018 г.

13.08.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

26.07.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

18.07.2018 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ”

към бюлетина

12.07.2018 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-19-36 от 12.07.2018 г. на Изпълнителния директор за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Научно-техническа и педагогическа библиотека” (НТПБ)

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция НТПБ

11.07.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

03.07.2018 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ. ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ”

към бюлетина

02.07.2018 Изложба на тема „Технологии, икономика и човешки капитал в обществото на знанието”

От 02.07.2018 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Технологии, икономика и човешки капитал в обществото на знанието”.
Изложбата ще продължи до 20.08.2018 г.

25.06.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

15.06.2018 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-19-31 от 14.06.2018 г. на Изпълнителния директор за провеждане на конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „Административна, финансово.счетоводна дейност и управление на собствеността” (АФСДУС)

Обявление за „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” дирекция АФСДУС

13.06.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

30.05.2018 Важно за издателите на научни периодични издания!

УВАЖАЕМИ ИЗДАТЕЛИ,

Съгласно §4а, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България /изм. и доп. ДВ, брой 30 от 3 април 2018 г./, министърът на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация поддържа Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация и Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Във връзка с изпълнението на горепосочените дейности в нормативния срок, молим да предоставите информация за издаваните от вас съвременни периодични издания с научно рецензиране, като попълните данните в дадената по-долу таблица.

Очакваме информацията да бъде изпратена по електронен път на адрес: k.ilieva@nacid.bg
в срок до 11 юни 2018 г.

изтегли таблица

28.05.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

11.05.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

10.05.2018 Изложба на тема „Делото на Кирил и Методий и българската писменост”

От 11.05.2018 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Делото на Кирил и Методий и българската писменост”.
Изложбата ще продължи до 30.06.2018 г.

24.04.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

20.04.2018 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „КАЧЕСТВЕНОТО УЧИЛИЩНО ХРАНЕНЕ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО”

към бюлетина

11.04.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

10.04.2018 Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от НАЦИД

Целта на настоящата анкета е събиране на информация, която да подпомогне за по–доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи административните услуги на НАЦИД.

Анкетата е анонимна!

към анкетата

02.04.2018 Изложба на тема „Екологичните предизвикателства на бъдещето”

От 02.04.2018 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Екологичните предизвикателства на бъдещето”.
Изложбата ще продължи до 10.05.2018 г.

26.03.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

20.03.2018 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „АТЕСТИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ”

към бюлетина

12.03.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

01.03.2018 Изложба на тема „Пътят към свободата” - 140 години от освобождението на България (1877-1878 г.)

От 01.03.2018 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Пътят към свободата” - 140 години от освобождението на България (1877-1878 г.).
Изложбата ще продължи до 01.04.2018 г.

23.02.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

14.02.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

23.01.2018 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

11.01.2018 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „АКАДЕМИЧНИЯТ СЪСТАВ В КОНТЕКСТА НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”

към бюлетина

11.01.2018 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

10.01.2018 Изложба на тема „България в европейското културно пространство”

От 08.01.2018 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „България в европейското културно пространство”.
Изложбата ще продължи до 28.02.2018 г.

18.12.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

11.12.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

06.12.2017 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА УЧИЛИЩЕТО В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО”

към бюлетина

05.12.2017 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-19-64 от 01.12.2017 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, се обявява конкурс за заемане на длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция „Академично признаване и регулирани професии” (АПРП).

Обявление за „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

23.11.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

22.11.2017 Изложба на тема „От миграция към мобилност: политики и пътища”

От 22.11.2017 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „От миграция към мобилност: политики и пътища”.
Изложбата ще продължи до 08.01.2018 г.

16.11.2017 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печеливши кандидати:
заповед РД 19-60.

11.10.2017 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

13.11.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

03.11.2017 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ИЗКУСТВАТА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ФАКТОР ЗА УСПЕВАЕМОСТ, ЗАДЪРЖАНЕ И УСПЕВАЕМОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ”

към бюлетина

03.11.2017 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОСТНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”

към бюлетина

24.10.2017 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-54.

20.09.2017 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

23.10.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

18.10.2017 Отпадат заверките на дипломи за висше образование от държавите по Лисабонската конвенция

С приетите на днешното заседание на Министерски съвет промени в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища отпада изискването за заверки на дипломи за висше образование и документи за завършени периоди на обучение, както и легализацията на преводите им на български език от държавите по Лисабонската конвенция, ратифицирана от над 50 държави от Европейския регион, САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия и други.

Изменения отразяват обществените нагласи и ще улеснят значително гражданите в процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование в България, издадени в държави, с които нашата страна има международноправни ангажименти в областта на висшето образование.

Това е поредната стъпка за облекчаване на административната процедура по академично признаване от 2009 г. насам. През 2010 г. Европейското дипломно приложение бе първият чуждестранен образователен документ, освободен от заверка, превод и легализация, а през 2011 г. изискваните задължителни документи бяха редуцирани от 8 на 3, отпадна и изискването за последователно признаване на притежаваните чуждестранни дипломи за висше образование. Измененията и допълненията в Наредбата от 2016 г. облекчиха реда за заверки и преводи на дипломи и други образователни документи, издадени от висши училища от държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария. Отпадането на изискването за заверки единствено от държави членки на ЕС, ЕИП и Швейцария поставяше в неравностойно положение останалите държави, ратифицирали Лисабонската конвенция, които са извън тази група.

Лисабонската конвенция е основният и единствен международен нормативен акт за признаване на степени на висше образование. Държавите по конвенцията са въвели във вътрешните си законодателства нейните принципи, критерии и процедури и са унифицирали съдържанието на образователните документи за завършено висше образование. Те поддържат ефективна мрежа от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност (ENIC-NARIC), както и публични официални бази данни или регистри за националните системи и институции за висше образование.

Държави, които ще се ползват от облекчения режим на заверки и преводи: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Израел, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Малта, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Република Киргизстан, Република Молдова, Румъния, Руска Федерация, Сан Марино, Светия престол, Словашка Република, Словения, САЩ, Сърбия, Таджикистан, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Черна гора, Чешка Република, Швейцария, Швеция.

12.10.2017 Изложба на тема „Българският буквар през вековете”

От 13.10.2017 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Българският буквар през вековете”.
Изложбата ще продължи до 15.11.2017 г.

11.10.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

20.09.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

12.09.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

22.08.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

10.08.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

04.08.2017 Изложба на тема „Предприемачеството: Теория и приложение в България”

От 04.08.2017 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Предприемачеството: Теория и приложение в България”. Изложбата ще продължи до 30.09.2017 г.

03.08.2017 Втора организационна среща по проект ISOBAQ

На 27 юни 2017 г., след края на годишната среща на ЕНИК-НАРИК мрежата в град Копенхаген (Дания), представителите на НАЦИД организираха и проведоха втората организационна среща на консорциума по проект „Information System On pre-Bologna Academic Qualifications” (project ISOBAQ), финансиран по Програма „Еразъм +”. На срещата присъстваха представители от седемте партньорски центъра от България, Румъния, Латвия, Литва, Естония, Полша и Хърватска. На тазгодишната среща беше представена в детайли вече разработената и функционираща информационна система, в която се попълват и ще бъдат съхранявани всички образци на дипломи от участващите страни и методологията на въвеждане на данни. Направена бе онлайн демонстрация за въвеждане на информация и зареждане на графични файлове в системата, в процеса на която бяха дискутирани основните й функционалности. На срещата беше отчетено финансовото изпълнение на проекта и реализираните към момента резултати. Бяха обсъдени параметрите на проекта, крайните срокове, минималния и максималния обхват на крайните му резултати, редът и правилата за отчитане на разходите по него и други въпроси, касаещи процедурите по представяне на събраната информация и отчитане на дейностите. В срещата взе участие и представител на ЕАСЕА (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), който пряко се запозна с текущите резултати по изпълнението на проекта, отговори на зададените технически въпроси и внесе важни разяснения относно по-ефективното усвояване на одобрените средства. Бяха дискутирани възможностите за разширяване на географския обхват на основните резултати чрез включване на образци от държави извън консорциума в рамките на първоначално заложените финансови ресурси и увеличаване на срока на проекта. Постигнато бе принципно съгласие българската страна като координатор, да проучи възможностите за такова разширяване на резултатите от проекта, при необходимост да изиска увеличаване на срока на проекта с не повече от шест месеца и да уведоми участниците в консорциума за крайния резултат.

Рекламно оповестяване на събитието на мястото на срещатаМатериали за срещата

26.07.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

11.07.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

10.07.2017 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ПРОФЕСИОНАЛНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО”

към бюлетина

10.07.2017 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „МОДЕЛИ НА ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. НОВА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”

към бюлетина

19.06.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

14.06.2017 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-33.

13.05.2017 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

13.06.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

12.06.2017 НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжност

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-19-32 от 07.06.2017 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, се обявява конкурс за заемане на длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Заверки и информационни продукти” (ЗИП).

Обявление за „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” дирекция ЗИП

07.06.2017 Изложба на тема „Висшето образование в България и европейското образователно пространство”

От 08.06.2017 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Висшето образование в България и европейското образователно пространство”. Изложбата ще продължи до 31.07.2017 г.

29.05.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

11.05.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

04.05.2017 Изложба на тема „Управление на конфликти”

От 02.05.2017 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Управление на конфликти”. Изложбата ще продължи до 31.05.2017 г.

27.04.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

21.04.2017 Излезе годишникът Advances in Bulgarian science

Излезе годишникът на НАЦИД „Advances in Bulgarian science” за 2016 г.

към изданието

11.04.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

10.04.2017 НАЦИД обявява конкурси за заемане на вакантни длъжности

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители НАЦИД обявява конкурси за заемане на длъжности: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция „Академично признаване и регулирани професии” (АПРП) и „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция „Заверки и информационни продукти” (ЗИП).

Обявление за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” дирекция АПРП

Обявление за „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” дирекция ЗИП

06.04.2017 НАЦИД във фокуса на Програма Достъп до информация

Гергана Жулева - изпълнителен директор на Програма Достъп до информация, поздрави и Националния център за информация и документация (НАЦИД), които разполагали с добра система на приемане на електронни заявления, при която заявителят получава обратна връзка, че заявлението е получено и информация за регистрирането му.

Цялата новина

06.04.2017 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ МЛАД УЧЕН: ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ”

към бюлетина

06.04.2017 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО-РАЗБИРАНЕ, РАЗВИТИЕ, НАСОКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ”

към бюлетина

22.03.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

13.03.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

06.03.2017 Изложба на тема „Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза”

От 01.03.2017 г. във фоайето на Научно – техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза”. Изложбата ще продължи до 30.04.2017 г.

28.02.2017 Изменение на инструкцията за реда за водене на Регистъра за научната дейност в Република България

На 28 февруари 2017 г. е обнародвана Инструкцията за изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 4 януари 2012 г. за реда за водене на Регистъра за научната дейност в Република България (изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2017 г.). Всички заявления за вписване в регистъра на данни и обстоятелства ще бъдат публикувани на електронната страница на НАЦИД от датата на влизане в сила на инструкцията.

24.02.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

16.02.2017 Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта. Наредбата регламентира реда и условията за издаване на Европейска професионална карта по електронен път, с което се цели да се преодолеят съществуващите административни затруднения при процедурите за признаване на професионални квалификации, както и да се намалят разходите и времето, необходимо за обработка на заявленията. В Наредбата се определят правилата за подаване на заявления, необходимите документи за издаването на професионалните карти, за получаването им от компетентните органи чрез Информационната система за вътрешния пазар и таксите, които се заплащат за обработване на заявленията.

Европейската професионална карта е електронно удостоверение за доказване на призната професионална квалификация, което дава гаранции, че специалистът отговаря на всички необходими условия да предоставя услуги в приемащата държава членка. Издава се за безпрепятственото упражняване на професията на временен или случаен принцип, както и за установяване в държава членка. Тя е електронна алтернатива на съществуващите процедури по удостоверяване и признаване на професионални права в страните от ЕС.

В момента пет професии отговарят на условията за издаване на Европейска професионална карта: медицински сестри с общ профил, фармацевти (с базово образование), физиотерапевти, планински водачи и агенти по недвижими имоти. Предстои поетапното включване и на други професии, като приоритетно ще се обсъжда включването на най-мобилните професии в рамките на държавите членки на ЕС.

В България ангажиментът по издаването на ЕПК имат следите органи:
• за регулираните професии - съответният компетентен орган за професията;
• за нерегулираните професии - Националният център за информация и документация (НАЦИД).

За две от посочените професии – планински водач и агент по недвижими имоти, които не са регулирани у нас, компетентен орган за издаване на Европейска професионална карта е Националният център за информация и документация. За останалите три регулирани медицински професии компетентен орган е министърът на здравеопазването.

Към момента основната входна точка за подаване на заявление за Европейска професионална карта от всеки желаещ гражданин и проверка на автентичността на вече издадена такава от работодатели е интернет порталът „Вашата Европа”. Освен подробно описание на Европейската професионална карта, порталът предоставя на разположение симулатор, линк за граждани, които искат да подадат заявление, както и линк за работодатели, желаещи да проверят автентичността на вече издадена карта.

За всички останали притежатели на професионални квалификации извън петте професии по ЕПК удостоверяването на професионалните права се извършва по досегашния ред: за регулираните у нас професии - съответният компетентен орган за професията; за нерегулираните професии - НАЦИД. Повече информация за административната услуга на НАЦИД може да се намери на следните адреси:
http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=43
https://portal.nacid.bg/services

13.02.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

07.02.2017 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „КАЧЕСТВО И НОВИ МОДЕЛИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ - ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”

към бюлетина

25.01.2017 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

16.01.2017 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ И РАБОТА С ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА”

към бюлетина

13.01.2017 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

10.01.2017 НАЦИД обявява конкурси за заемане на вакантни длъжности

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители НАЦИД обявява конкурси за заемане на длъжности: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” и „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция „Заверки и информационни продукти”.

Обявление

03.01.2017 НАЦИД ще поддържа регистъра за научната дейност в Република България

Считано от 01.01.2017 г. НАЦИД ще поддържа регистъра за научната дейност в Република България.

Всяко юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото законодателство, може да бъде вписано като научна организация.

към страницата за Регистъра

03.01.2017 Изложба на тема „Извънкласните дейности – eлемент от възпитателната стратегия на училището”

От 03.01.2017 г. във фоайето на научната библиотека се открива изложба на тема „Извънкласните дейности – елемент от възпитателната стратегия на училището”. Изложбата ще продължи до 28.02.2017 г.

16.12.2016 Издаване на удостоверение APOSTILLE

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД). Физически лица и организации могат да подават документи по процедурата във фронтофиса на НАЦИД на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 всеки работен ден от 8:00 до 18:30 часа. Документите се подават лично или от представител на лицето. За извършване на услугата не се изисква пълномощно.

Срокът за издаване на APOSTILLE е до пет работни дни от подаване на заявлението. В случай на необходимост от проверка в институцията, издала документа, срокът от пет работни дни започва да тече от датата на получаване на резултатите от проверката.

За издаване на удостоверение APOSTILLE се заплаща цена в размер на 15 (петнадесет) лева с ДДС. Дължимите суми могат да се заплащат по един от следните начини:

 • в касата на НАЦИД;
 • чрез ПОС терминално устройство във фронтофиса на НАЦИД;
 • чрез ePay;
 • по банков път по банкова сметка на центъра:

„УниКредит Булбанк” АД, кл. Батенберг
IBAN BG 97UNCR96603119995010
BIC UNCRBGSF

Подробна информация за потребителите е публикувана на интернет страницата на центъра в рубриката:

Административни услуги

14.12.2016 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

13.12.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

30.11.2016 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

18.11.2016 Излезе годишникът Advances in Bulgarian science

Излезе годишникът на НАЦИД „Advances in Bulgarian science” за 2015 г.

към изданието

16.11.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

14.11.2016 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА”

към бюлетина

04.11.2016 Абонаментна кампания на НАЦИД за „INFOсвят”

НАЦИД стартира абонаментна кампания за информационния бюлетин „INFOсвят” 2017 г.

заявка за абонамент

04.11.2016 Абонаментна кампания на НАЦИД за „Advances in Bulgarian Science”

НАЦИД стартира абонаментна кампания за информационното издание „Advances in Bulgarian Science” 2015 г.

заявка за абонамент

26.10.2016 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

14.10.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

05.10.2016 Сътрудничеството между бизнеса и висшите училища в Европа. Изследване, финансирано от Европейската комисия.

Във връзка с големия потенциал и очакваният положителен резултат от сътрудничеството между бизнеса и висшето образование, Европейската комисия стартира широкомащабно проучване, целящо подобряване на политиките и засилване на сътрудничеството между бизнеса и висшите училища в Европа.

Проучването е първото в Европа с такъв мащаб, включващо повече от 3,500 Европейски висши училища и над 1,000 бизнес организации.

Анкетата е анонимна и е достъпна на 25 европейски езика до 11.11.2016 г. на следния адрес: www.survey.ub-cooperation.eu

От голямо значение за успеха е участието на възможно най-широк кръг заинтересовани институции, които да дадат своето мнение.

03.10.2016 Изложба на тема „Зелена вълна – 21 век. По-добър климат и енергия за всички”

От 03.10.2016 г. във фоайето на научната библиотека се открива изложба на тема „Зелена вълна – 21 век. По-добър климат и енергия за всички”. Изложбата ще продължи до 30.11.2016 г.

30.09.2016 Опростява се процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование

Отпадна изискването за заверка с апостил на дипломи и приложенията към тях, издадени от висши училища на държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария при процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование с ПМС № 246 от 21.09.2016 г., обн. в ДВ, бр. 76 от 30.9.2016 г.

Документите, които се подават за академично признаване (дипломите и приложенията към тях, с изключение на европейското дипломно приложение), издадени от висши училища на държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език, който да е извършен от заклет преводач, без да е необходима заверка на подписа му от МВнР.

Отпада и изискването заявителите, които подават документи по електронен път през портала на НАЦИД, да използват квалифициран електронен подпис.

30.09.2016 Отпада електронния подпис при издаването на удостоверения по нерегулирани професии

С ПМС № 246 от 21.09.2016 г., обн. в ДВ, бр. 76 от 30.9.2016 г. влизат в сила изменения в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка. Отпада изискването за използване на квалифициран електронен подпис за заявителите на електронната услуга за издаване на удостоверения по нерегулирани професии.

Промяната ще улесни гражданите и ще стимулира използването на електронната услуга. При плащане по електронен път не е необходимо да се прилага документ за платена такса. Отпадат и технологични ограничения, като изисквания за инсталиране на допълнитени програми, използване на конкретен браузър и т.н.

28.09.2016 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-60.

26.08.2016 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

26.09.2016 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

26.09.2016 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

към бюлетина

20.09.2016 Отпада заверката с апостил на дипломи за висше образование от ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Опростява се процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование. Отпада изискването за заверка с апостил и академични справки, издадени от висшите училища за държавите-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария.

Това е уредено с приетото от Министерския съвет Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните от ЕС и ЕИП, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи.

Промяна има и в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка. Промяната в тази наредба е свързана с регламенти и директиви на Европейския съюз. Следва се принципът, че правната сила на електронен подпис не може да бъде оспорена на основанието, че той е в електронна форма или че не отговоря на изискванията за квалификацията на електронен подпис. Отпадането на изрично използване на квалифициран електронен подпис изпълнява посочения потенциал. Отпадат и свързаните с използването на квалифициран подпис технологични ограничения, като изисквания за инсталиране и допълнителни програми, използване на конкретен браузър и т. н. В резултат на това значително ще се разшири кръгът на лицата, които могат и искат да се възползват от преимуществата на предоставяната по електронен път услуга.

Допълнението в наредбата е свързано със създадената от Националния център за информация и документация технологична възможност за извършване на плащания по електронен път, която позволява автоматично постъпване на информация за извършено плащане. В този случай прилагането на документ за заплатена такса не е необходимо.

12.09.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

26.08.2016 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

14.08.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

01.08.2016 Изложба на тема „Ролята на фолклора за обучението и възпитанието”

От 01.08.2016 г. във фоайето на научната библиотека се открива изложба на тема „Ролята на фолклора за обучението и възпитанието”. Изложбата ще продължи до 30.09.2016 г.

28.07.2016 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ПЛАГИАТСТВОТО В КОНТЕКСТА НА АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА И ПОЧТЕНОСТ”

към бюлетина

26.07.2016 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Педагогиум”.

към бюлетина

14.07.2016 НАЦИД подписа споразумение с Института по Публична Администрация

Националният център за информация и документация и Институтът по публична администрация (ИПА) подписаха споразумение за сътрудничество по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”. Проектът ще се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ и се предвижда процесът по внедряване на CAF да започне в началото на 2017 г. НАЦИД е една от избраните 48 администрации от общо 85 кандидатстващи институции.

Моделът CAF се въвежда в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., пътната карта за нейното изпълнение и приетия от Съвета за административна реформа през 2015 г. план за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който е разработен специално за публичния сектор и неговото прилагане има за цел да повишава качеството на управлението и организацията на работа на администрацията на всички нива.

13.07.2016 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И УЧИЛИЩНАТА ДЕМОКРАЦИЯ”

към бюлетина

11.07.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

11.07.2016 Първа организационна среща по проект ISOBAQ

Успешно премина първата организационна среща по проект ISOBAQ - Информационна система с образци на документи за висше образование преди Болонския процес.

На 21 юни 2016 в град Амстердам, Холандия се проведе първата организационна среща на консорциума по проект „Информационна система за дипломи за висше образование преди Болонския процес” (Information System On pre-Bologna Academic Qualifications – ISOBAQ), финансиран от Европейската комисия по програма „ЕРАЗЪМ +”, Приоритет “KA3: Support for Policy reform”, Подприоритет „NARIC activities 2014-2016”, организирана от НАЦИД като водеща институция по проекта.

Представителите на НАЦИД запознаха участниците от шестте партньорски центъра от Румъния, Латвия, Литва, Естония, Полша и Хърватска с основните дейности по проекта, очакваните резултати и приносът на всеки партньор. Обсъден бе графикът на дейностите през 18-месечния период на изпълнението му, финансовите параметри и други въпроси от взаимен интерес. Подписани бяха двустранни споразумения с част от партньорите, уточнени бяха непосредствените задачи, с които ще стартират дейностите по проекта през 2016 г. и механизмът за финансовото осигуряване на работата на партньорите. Дискутиран бе обхватът на информацията, която трябва да бъде събрана, обработена и включена в бъдещата информационна система, изискванията към нея и необходимите технологични функционалности, както и продължителността и особеностите на всеки от шестте етапа на проекта. Крайният срок за приключване на проекта е 30 септември 2017 г.

Срещата премина конструктивно, в колегиална и приятелска атмосфера. Обсъдено бе провеждането на следващия форум на консорциума през юли 2017 в гр. Копенхаген, Дания, в рамките на 24-та годишна среща на мрежите ЕНИК-НАРИК.

Участници в среща Изп.директор на НАЦИД Ваня Грашкина-Минчева и участници в срещата

23.06.2016 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин "Педагогиум"

към бюлетина

13.06.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

13.06.2016 НАЦИД обявява конкурс за заемане на вакантна длъжност

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители НАЦИД обявява конкурс за заемане на експертна длъжност.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати.

27.05.2016 НАЦИД стартира проект ISOBAQ

НАЦИД стартира проект ISOBAQ - Информационна система с образци на документи за висше образование преди Болонския процес, финансиран от Европейската комисия по програма „ЕРАЗЪМ+”

Националният център за информация и документация е водещата организация в проекта ISOBAQ, който се осъществява в сътрудничество с шест партньорски ЕНИК/НАРИК центъра от Румъния, Латвия, Литва, Естония, Полша и Хърватия.

Признаването на степени на висше образование от периода преди Болонския процес е предизвикателство в редица европейски държави. Целта на проекта е да се изгради онлайн информационна система, която да служи на ЕНИК/НАРИК мрежата като инструмент в помощ на процедурите по академично признаване и улесняване на мобилността в областта на висшето образование и заетостта.

Информационната система ще предоставя структурирана информация за действащото национално законодателство относно приравняването на съществуващите преди Болонския процес степени на висше образование към настоящите и към съответните национални квалификационни рамки. Тя ще съдържа образци на образователни документи, издавани в страните участници преди Болонския процес. Предвижда се устойчиво развитие на системата, поради отворения й характер и ще позволява присъединяване на други партньорски центрове с информация за техните национални квалификации, както и надграждане на първоначално въведената информация. Сигурността ще бъде гарантирана със съвременни функции за защита на поверителността и целостта на данните, а достъпът до системата ще бъде ограничен само за ЕНИК/НАРИК центровете.

Очакваните крайни резултати от проекта са съобразени с общата идея за ефективно подпомагане на международната академична и трудова мобилност като един от основните приоритети на ЕС до 2020 г.

19.05.2016 Нов брой на бюлетин „Педагогиум”

Излезе новият брой на електронния бюлетин "Педагогиум"

към бюлетина

11.05.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

27.04.2016 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-31.

25.03.2016 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване

Можете да изтеглите обявата.

26.04.2016 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЯ И ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”

към бюлетина

25.04.2016 Електронен бюлетин „Педагогиум”

От м. април 2016 г. електронния бюлетин "Педагогиум" вече е достъпен онлайн в рубриката „Информационни издания"

към бюлетина

15.04.2016 Промени в Закона за признаване на професионални квалификации

На 05.04.2016 г. в Държавен вестник, бр. 27 бяха обнародвани измененията и допълненията в Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК), отразяващи промените в Директива 2005/36/ЕО за професионалните квалификации.

Промените в ЗППК ще синхронизират разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации. Те отразяват натрупания опит по приложението на директивата и предвиждат използването на по-опростени и разходоемки процедури по признаване, въвеждане на нови и съществуващи инструменти за подобряване на прозрачността и сравнимостта на квалификациите и редица други мерки с цел стимулиране на трудовата мобилност в съюза.

за повече информация

14.04.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

11.04.2016 Резултат от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-23.

08.03.2016 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване
Можете да изтеглите обявата.

01.04.2016 Изложба на тема „Образователни технологии и стратегии за учене”

От 01.04.2016 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема „Образователни технологии и стратегии за учене”. Изложбата ще продължи до 31.05.2016 г.

24.03.2016 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „КРЕАТИВНИ МЕТОДИКИ И ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

към бюлетина

11.03.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

10.02.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

02.02.2016 Въздействието на глобализацията върху икономическия и културния живот на България

От 02.02.2016г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Въздействието на глобализацията върху икономическия и културния живот на България”. Изложбата ще продължи до 31.03.2016 г.

21.01.2016 Резултати от проведен търг

Можете да изтеглите заповедтa за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 19-02.

18.12.2015 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване
Можете да изтеглите обявата.

15.01.2016 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

15.12.2015 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „КАЧЕСТВО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗБИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ”

към бюлетина

15.12.2015 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

14.12.2015 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ИЗМЕРВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ. СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ”

към бюлетина

01.12.2015 Изложба на тема „Диагностика на учебния процес в училище”

От 01.12.2015 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема „Диагностика на учебния процес в училище”. Изложбата ще продължи до 31.01.2016 г.

11.11.2015 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

30.10.2015 Абонаментна кампания на НАЦИД

НАЦИД стартира абонаментна кампания за бюлетин „INFOсвят” 2016 г.

заявка за абонамент

28.10.2015 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ПРЕДПОСТАВКИ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”

към бюлетина

14.10.2015 Излезе годишникът Advances in Bulgarian science

Излезе годишникът на НАЦИД „Advances in Bulgarian science”

към изданието

09.10.2015 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

07.10.2015 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА И ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ - ФАКТОРИ, ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ”

към бюлетина

28.09.2015 Успешно приключва Проект SCAN-D: първият съвместен онлайн регистър с образци на документи за висше образование по програма „ЕРАЗЪМ +”, финансиран от Европейската комисия

Националният център за информация и документация участва в международния проект SCAN-Diplomas (Scan-D), който стартира през юли 2014 г. и приключва в края на септември 2015 г. Проектът е финансиран по програма „ЕРАЗЪМ +” , Основно действие 3 (Подкрепа за реформиране на политиките) на Европейската комисия.

SCAN-D е съвместна инициатива между 15 национални ENIC и NARIC центрове, обединени от общата идея за ефективно подпомагане на международната академична мобилност като един от основните приоритети до 2020 г. чрез съкращаване на сроковете и улесняване на процедурите по признаване на придобито висше образование в участващите в проекта държави: Италия, Латвия, Литва, Холандия, Нова Зеландия, Португалия, Словения, Испания, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Израел.

В резултат на успешното изпълнение на проекта е създадена международна онлайн база данни, съдържаща над 2200 образци на дипломи, приложения към дипломи, академични справки, Европейски дипломни приложения и други образователни документи.

Базата данни ще допринесе за повишаване на прозрачността на процедурите по академично признаване и ще послужи като ефективен инструмент за контрол и намаляване на риска от фалшиви дипломи, както и минимизирането на недоразумения, възникващи в процеса на признаване. Ще се постигне по-висока съгласуваност, прозрачност и значително съкращаване на сроковете за признаване.

Сигурността е гарантирана със съвременни функции за защита на поверителността и целостта на събраните данни, като базата ще бъде достъпна само за упълномощен персонал в съответните ENIC-NARIC центровете.

Проектът Scan - D е първият пример за изграждане на онлайн база данни с образци на документи за висше образование в помощ на експертите, отговарящи за процедурите по признаване. Създадената база данни ще е от полза и за висшите училища, тъй като ще бъде улеснена мобилността на техните студенти и преподаватели.

С подкрепата на Министерството на образованието и науката и в резултат на отзивчивостта на висшите училища, НАЦИД успя да включи в базата данни 673 образци на дипломи за висше образование, приложения към дипломи, академични справки и други документи, които несъмнено ще допринесат за по-бързи процедури, по-добро познаване и коректност в процедурите по признаване и мобилност на българи в чужбина.

Налице са всички предпоставки за устойчиво развитие на базата данни както чрез разширяване на броя на държавите, които искат да се включат с образци на образователни документи за висше образование, така и чрез текущо обогатяване с нови образци от участващите държави.

Повече информация за проекта и възможностите за развитието на базата данни, българските висши училища могат да получат от експертите на НАЦИД, като изпращат запитванията си на e-mail: naric@nacid.bg

14.09.2015 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

13.08.2015 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

03.08.2015 Играта като средство за обучение и възпитание

От 03.08.2015г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Играта като средство за обучение и възпитание”. Изложбата ще продължи до 30.09.2015 г.

14.07.2015 Обмен на добри практики между НАЦИД България и CIEP Франция

През 2014 г. Националният център за информация и документация (НАЦИД) печели награда за добра практика в категория „Добро управление“ за Въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни.
Наградата им се „материализира“ чрез работно посещение в началото на м. юли 2015 г. в Париж. Българската делегация бе представена от Вержиния Цанкова – главен секретар на НАЦИД, Костадин Тонев – директор дирекция „Академично признаване и регулирани професии“ и Кристина Андреева – главен експерт „Местна администрация и франкофония“ в ИПА.
Бе проведена бенчмаркинг среща в аналогичната на НАЦИД институция Международния център за педагогически науки CIEP, с който двете организации участват в мрежата на т. нар. ENIC-NARIC – центрове в Европа. На срещата беше представен центъра CIEP като публична институция с оперативен характери бяха обсъдени теми от общ интерес и за двата центъра. Направена беше и среща в ENA - Националното висше училище по администрация, Франция, където българската делегация се запозна с обученията, които училището предлага.

10.07.2015 Резултати от проведен търг

Можете да изтеглите заповедите за определяне на печелившия кандидат:
заповед РД 20-38.
заповед РД 20-39.

05.06.2015 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване
Можете да изтеглите обявата.

02.07.2015 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ”

към бюлетина

11.06.2015 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

01.06.2015 Може ли да живеем заедно?

От 01.06.2015г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Може ли да живеем заедно ?”. Изложбата ще продължи до 31.07.2015 г.

13.05.2015 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

28.04.2015 НАЦИД участва в Световния ден за безопасност и здраве при работа

Във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, както и отбелязването на Международния ден в памет на загиналите и пострадалите работници, НАЦИД взе участие в мероприятие, организирано от Конфедерация на труда Подкрепа в партньорство с Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност (БА ТЗБ), "Олимп - Предпазни екипировки" ЕООД и други браншови организации.

Мероприятието се проведе на 27.04.2015 г. в гр. София, Южен парк, пространството зад музея "Земята и хората", като представителите от НАЦИД г-жа Ваня Грашкина и г-жа Вержиния Цанкова посадиха специално подготвено за целта дръвче.

Благодарствено писмо от БА ТЗБ

Благодарствено писмо

Снимка на участниците в събитието как садят дръвчета

20.04.2015 МОН и НАЦИД подписаха споразумение за Комплексна административна услуга

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев подписа Споразумение с директора на Националния център за информация и документация (НАЦИД) – г-жа Ваня Грашкина, днес в МОН.

Със Споразумението за сътрудничество се въвежда комплексна административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава”, която обединява две услуги, които досега са се извършвали поотделно – в МОН и в НАЦИД.

Предоставянето на комплексната административна услуга ще доведе до намаляване на необходимото време и ангажираността на гражданите, свързани с получаване на двете услуги поотделно.

Министър Танев заяви, че предоставянето на комплексната административна услуга ускорява процеса и създава един имидж на България като съвременна цивилизована страна. „Нещата тръгват по ред, който беше мечтан преди”, допълни още той и благодари на екипа от експерти, спомогнали за осъществяването на услугата.

Г-жа Ваня Грашкина изрази задоволство от подписването на Споразумението и допълни, че комплексната административна услуга ще спести време, средства и усилия на гражданите при получаването на удостоверението.

Фронт-офисът на НАЦИД работи всеки делничен ден от 8.00 до 18.30 часа.

Министър Танев и изпълнителният директор на НАЦИД Ваня Грашкина-Минчева

20.04.2015 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ПОДГОТОВКА, ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ЕВРОПА”

към бюлетина

14.04.2015 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

08.04.2015 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ЦИФРОВИ РЕСУРСИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

към бюлетина

01.04.2015 Изложба на тема “Мотивацията като фактор за ефективна учебно-възпитателна работа”

От 01.04.2015 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Мотивацията като фактор за ефективна учебно-възпитателна работа”. Изложбата ще продължи до 31.05.2015 г.

11.02.2015 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

11.02.2015 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ПОЛИТИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ”

към бюлетина

02.02.2015 Изложба на тема “Светлината и светлинните технологии”

От 02.02.2015 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Светлината и светлинните технологии”. Изложбата ще продължи до 31.03.2015 г.

20.01.2015 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ”

към бюлетина

16.01.2015 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

15.12.2014 Изложба на тема “Социално-емоционалното учене и мястото му в българското образование”

От 15.12.2014 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Социално-емоционалното учене и мястото му в българското образование”. Изложбата ще продължи до 31.01.2015 г.

15.12.2014 Дигитална колекция на старопечатни книги от фонда на Научната библиотека

Дигиталната колекция представя част от редките и ценни старопечатни издания в областта на педагогиката от края на 19 век, които библиотеката притежава.

прeмини към колекцията

05.12.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

14.11.2014 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ЕВРОПА”

към бюлетина

13.11.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

03.11.2014 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА”

към бюлетина

03.11.2014 Изложба на тема “Алтернативни източници на енергия и енергоспестяващи технологии”

От 03.11.2014 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Алтернативни източници на енергия и енергоспестяващи технологии”. Изложбата ще продължи до 12.12.2014 г.

13.10.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

15.09.2014 Изложба на тема “Начална училищна степен в системата на образованието”

От 15.09.2014 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Начална училищна степен в системата на образованието”. Изложбата ще продължи до 31.10.2014 г.

09.09.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

08.08.2014 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ”

към бюлетина

04.08.2014 Изложба на тема “Енергоефективно и екологично строителство”

От 04.08.2014 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Енергоефективно и екологично строителство”. Изложбата ще продължи до 12.09.2014 г.

04.08.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

14.07.2014 Резултати от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат: заповед.

09.06.2014 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване
Можете да изтеглите обявата.

10.07.2014 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ”

към бюлетина

10.07.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

18.06.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

16.06.2014 Изложба на тема “Портфолиото на учителя като образователна технология”

От 16.06.2014 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Портфолиото на учителя като образователна технология”. Изложбата ще продължи до 01.08.2014 г.

20.05.2014 НАЦИД взе участие в инициативата „Младежта в движение"

НАЦИД взе участие в тазгодишното издание на инициативата „Младежта в движение".

Инициативата бе организирана от Европейската комисия с партньорството на Столична община и гостува на София от 13 до 15 май 2014 г. в Градската градина, площад „Батенберг".

Събитието беше открито от г-н Ласло Андор, член на Европейската комисия и Европейски комисар за заетостта, социалните въпроси и приобщаване. Някои от другите официални гости на изложението бяха д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община, г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и г-жа Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Програмата включваше презентации на различни изложители богата съпътстваща музикална програма и много уъркшопи. Основната цел на инициативата беше, възможно най-много посетители на изложението да се запознаят с европейските програми за мобилност, образование, доброволчество и трудова заетост на младите хора в чужбина чрез информационните щандове на различните организации.

Сред тях беше и щандът на Националния център за информация и документация, на който посетителите можеха да се запознаят с процедурите по академично признаване и удостоверяването на български професионални квалификации. Посетителите имаха възможност да отправят конкретни въпроси към представителите на НАЦИД и да получат необходимата информация и компетентни отговори. Бяха представени общодостъпните сайтове, които могат да бъдат от полза на всички заинтересовани и как да боравят с информацията представена във всеки от един от тези интернет сайтове.

Младежта в движение - щандът на НАЦИД Младежта в движение - щандът на НАЦИД (2ри дубъл)

15.05.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

07.05.2014 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „ОТВОРЕНИЯТ ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ”

към бюлетина

30.04.2014 Изложба на тема “Светът на книгата е и мой свят! Кой ще спаси книгите ни? Нашите библиотеки?”

От 07.05.2014 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Светът на книгата е и мой свят! Кой ще спаси книгите ни? Нашите библиотеки?”. Изложбата ще продължи до 13.06.2014 г.

14.04.2014 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Училищно образование и младеж”

Серия „Училищно образование и младеж”

Тема на броя „МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ЕВРОПА”

към бюлетина

07.04.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

17.03.2014 Изложба на тема “Иновации и конкурентоспособност на малки и средни предприятия”

От 17.03.2014 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Иновации и конкурентоспособност на малки и средни предприятия”. Изложбата ще продължи до 02.05.2014 г.

13.03.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

21.02.2014 Нов брой на бюлетин „INFOсвят”, серия „Висше образование и наука”

Серия „Висше образование и наука”

Тема на броя „СТРАТЕГИИ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА”

към бюлетина

20.02.2014 Резултати от проведен търг

Можете да изтеглите заповедта за определяне на печелившия кандидат: заповед.

15.01.2014 - НАЦИД обявява търг с тайно наддаване
Можете да изтеглите обявата.

18.02.2014 НАЦИД обявява конкурс за заемане на вакантна длъжност "Старши експерт"

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители НАЦИД обявява конкурс за заемане на длъжността Старши експерт в отдел "Информационни продукти и услуги" към дирекция "Научна библиотека и информационно обслужване".

Всички кандидати трябва да се явят на 19.03.2014 г. от 14.00 часа в зала 208, ет. 2 в сградата на НАЦИД, гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров” № 52 А, за да се запознаят с резултатите, за които ще бъдат уведомени писмено и за допуснатите кандидати ще се проведе интервюто.

06.02.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

03.02.2014 Изложба на тема “Устойчиво развитие на българското стопанство”

От 03.02.2014 г. във фоайето на ЦНТБ се открива изложба на тема “Устойчиво развитие на българското стопанство”. Изложбата ще продължи до 14.03.2014 г.

15.01.2014 Нов брой на бюлетин „Актуални програми и събития”

Излезе новият брой на електронния бюлетин „Актуални програми и събития”.

към бюлетина

26.06.2012 Популяризиране на “добри практики” по ОПАК

Добри практики

Проектът на НАЦИД “Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни”, финансиран от средства по ОПАК, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ е включен в брошура “Добри практики по ОПАК” на Министерство на финансите.