Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

За Научната библиотека

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Научната библиотека обединява дейността на Централната научно-техническа библиотека (ЦНТБ), създадена през 1962 г. и най-голямата специализирана библиотека в областта на педагогиката, образованието и възпитанието, чието начало поставя проф. Иван Шишманов през 1950 г.

Богатият и разнообразен библиотечен фонд наброява над 1 млн. библиотечни материали. Организиран е в отделни колекции – книги, дисертации, периодични издания, сборници с научни доклади от конференции, справочна литература и други. Уникална е колекцията от ръкописни и старопечатни книги в областта на образованието - учебници, програми, методическа и учебно-помощна литература, като най-ранните издания са от началото на XIX век.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Библиотечното обслужване се извършва в читалните: „Книги”, „Периодика” и „Педагогика”.

Ползването на издания от фонда става само на място в читалните, като е осигурена възможност за копиране или сканиране на избраните документи, както и запазването им за определен срок.

В информационния център на библиотеката могат да се ползват електронните ресурси на НАЦИД – каталози, собствени бази данни, портали на водещи информационни центрове с библиографска, реферативна и пълнотекстова информация във всички области на знанието.

УСЛУГИ

Наред с административните услуги предлагаме и:

 • Интернет достъп
 • Експертни консултации
 • Експресни справки по телефон и по имейл
 • Подвързване с пластмасова спирала
 • Ламиниране – формат А4
 • Компютърни и копирни услуги

Работно време на библиотеката
понеделник – петък 08:00 – 18:30 ч.

Всяка последна сряда на месеца
библиотеката работи с читатели до 12:00 ч.

Адрес:
бул. “Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София
Телефон: (+359 2) 817 38 41 или (+359 2) 817 38 42
Ел.поща: readroom1@nacid.bg