Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Съдържание на страницата

Секция Структура

Изпълнителен директор

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща vcankova@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 25

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Дирекция АФСДУС Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща ivanka.koteva@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 26

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Дирекция АПРП Академично признаване и регулирани професии

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща tonev@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 62

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Център за административно обслужване (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден с изключение на официалните празници
от 08:00 до 18:30 ч. без прекъсване за почивки

Дирекция ИДУОД Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща maya.dimitrova@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 55

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Център за административно обслужване (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден с изключение на официалните празници
от 08:00 до 18:30 ч. без прекъсване за почивки

Дирекция ИОАСНД Информационно осигуряване на академичния състав и научната дейност

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 А
1125 София

ел.поща d_todorova@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 67

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. с изключение на официалните празници

Център за административно обслужване (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден с изключение на официалните празници
от 08:00 до 18:30 ч. без прекъсване за почивки

Дирекция НТПБ Научно-техническа и педагогическа библиотека

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

ел.поща kr.ilieva@nacid.bg

телефон (+359 2) 817 38 40

Факс (+359 2) 971 31 20

Работно време Всеки работен ден от 08:00 до 18:30 ч. с изключение на официалните празници

Център за административно обслужване (фронтофис)

Адрес бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден с изключение на официалните празници
от 08:00 до 18:30 ч. без прекъсване за почивки