Реферирани и индексирани издания • НАЦИД

Съдържание на страницата

Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация


Списъкът на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.

Списъкът съдържа информация за българските научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестните наукометрични бази данни Scopus и Web of Science.

Списъкът съдържа информация за заглавията на научните издания, начална година на издаването им, международен стандартен номер, базите данни, в които са реферирани и индексирани, период на отразяването им.

Информацията е систематизирана в две групи: издания, които към настоящата година се реферират и индексират и такива, чието рефериране и индексиране е преустановено. Във всяка от тях подреждането е азбучно по първата дума от заглавието на български език и след това - на латиница.

Информацията в Списъка ще се актуализира своевременно при наличието на промени.