Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Актуално - Събития

16.03.2023 Изложба на тема „2023 – Европейска година на уменията насърчаване на конкурентоспособността“

От 16.03.2023 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „2023 – Европейска година на уменията насърчаване на конкурентоспособността“. Изложбата ще продължи до 27.04.2023 г.

01.02.2023 Изложба на тема „Емоционалната интелигентност на децата“

От 01.02.2023 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Емоционалната интелигентност на децата“. Изложбата ще продължи до 15.03.2023 г.

18.01.2023 Благодарствено свидетелство за дарение от Фондация „Надежда за малките”

Фондация „Надежда за малките” изказва своята сърдечна благодарност към НАЦИД за направената подкрепа.

Свидетелство за дарение
Момент от фондацията

05.12.2022 Изложба на тема „Глобалната енергийна, финансова криза и икономиката на България“

От 05.12.2022 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Глобалната енергийна, финансова криза и икономиката на България“. Изложбата ще продължи до 31.01.2023 г.

29.09.2022 Изложба на тема „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – ДУХОВЕН ВОДАЧ НА БЪЛГАРИТЕ (300 години от рождението му, 60 години от канонизирането му за светец и 260 години от написването на „История славянобългарска“

От 29.09.2022 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – ДУХОВЕН ВОДАЧ НА БЪЛГАРИТЕ (300 години от рождението му, 60 години от канонизирането му за светец и 260 години от написването на „История славянобългарска“)“. Изложбата ще продължи до 30.11.2022 г.

01.08.2022 Изложба на тема „ЕС – свят на свобода, ценности, възможности и солидарност“

От 02.08.2022 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „ЕС – свят на свобода, ценности, възможности и солидарност“. Изложбата ще продължи до 28.09.2022 г.

21.06.2022 Изложба на тема „Превенция на агресивното поведение в училище“

От 21.06.2022 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Превенция на агресивното поведение в училище“. Изложбата ще продължи до 01.08.2022 г.

03.05.2022 Изложба на тема „Няма бъдеще без минало – 60 години НТПБ“

От 03.05.2022 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Няма бъдеще без минало – 60 години НТПБ“. Изложбата ще продължи до 20.06.2022 г.

16.03.2022 Изложба на тема „Информационната революция“

От 16.03.2022 г. във фоайето на Научно–техническа и педагогическа библиотека се открива изложба на тема „Информационната революция“. Изложбата ще продължи до 28.04.2022 г.

08.03.2022 Българският портал за отворена наука (bpos.bg) беше сертифициран като надеждно хранилище за научна информация по стандартите CoreTrustSeal.

Националното хранилище успешно премина процедура по сертифициране по стандартите CoreTrustSeal. В рамките на процедурата хранилището доказа, че отговаря на шестнадесетте изисквания, формулирани от CoreTrustSeal, които гарантират сигурност и надеждност на процесите по съхранение и споделяне на научна информация. На хранилището беше присъдено най-високо ниво на съответствие по петнадесет от изискванията.

Изискванията засягат важни въпроси като предприетите мерки за гарантиране на интегритета и автентичността на научните ресурси, наличието на документирани процеси и процедури за съхранение , механизмите за проверка и гарантиране на качеството, релевантността и разбираемостта на научните ресурси, използването на надеждни хардуерни и софтуерни решения, съобразени с целевата група ползватели, както и предприетите мерки за защита на данните, продуктите, услугите и потребителите.

Процедурата беше инициирана с цел осигуряване на прозрачност на работните процеси и повишаване на доверието на българската научноизследователската общност в националното хранилище чрез демонстриране на съответствието му със стандартите на CoreTrustSeal. В световен мащаб с такъв сертификат разполагат под двеста научни хранилища.