Нови книги • НАЦИД

Съдържание на страницата

Нови книги

Списък с книги

2018-2615

Атанасов, Атанас Георгиев

Статистически методи за анализ на динамични редове

София : Изд. комплекс - УНСС, 2018. - 210 с.

ISBN 978-619-232-100-0

2018-2616

Раковска, Мирослава, Николай Драгомиров, Камен Луканов

Бизнес логистика

София : Изд. комплекс - УНСС, 2018. - 300 с.

ISBN 978-619-232-074-4

2018-2617

Стефанов, Стилиян

Управление на качеството : примери, казуси и задачи

София : Изд. комплекс - УНСС, 2017. - 206 с.

ISBN 978-954-644-963-4

2018-2618

Василева, Евгения

Организираната престъпност : стереотипи, модели, тенденции

София : Изд. комплекс - УНСС, 2018. - 128 с.

ISBN 978-619-232-095-9

2018-2619

Първанов, Христо Първанов, Светла Цветкова

Маркетинг на транспорта и енергетиката

София : Изд. комплекс - УНСС, 2017. - 176 с.

ISBN 978-619-232-029-4

2018-2620

Борисов, Теодор, Светослав Марков

50 места от българската история отвъд България

София : БИ 93, 2017. - 216 с.

ISBN 978-619-90711-3-7

2018-2621

none

Книжовните богатства в Националния исторически музей

София : Уникарт, 2017. - 64 с.

ISBN 978-954-2953-74-6

2018-2622

Калчев, Пламен

Оценка на психопатни черти в юношеска възраст. Ч. 2, Коровосърдечност и неемоционалност

София : Изток-Запад, 2017. - 215 с.

ISBN 978-619-01-0093-5

2018-2623

Майерхолд, Всеволод

Театърът теория и практика

София : Изток-Запад, 2018. - 576 с.

ISBN 978-619-01-0169-7

2018-2624

Кънев, Ивайло

Колекция средновековно въоръжение VII-XVII в.

София : Чудомира, 2017. - 44 с.

ISBN 978-619-90853-0-1