Нови книги • НАЦИД

Съдържание на страницата

Нови книги

Списък с книги

2018-2595

none

Advanced photonic sciences

Valley Cottage, NY : Scitus Academics, 2017. - 268 с.

ISBN 978-1-68117-275-0

2018-2596

none

Air, gas and water pollution control using industrial and agricultural solid wastes adsorbents

Boca Raton ets. : CRC Press, 2018. - 319 с.

ISBN 978-1-138-19673-5

2018-2597

none

Nanoelectronics : materials, devices, applications : 1-2 т.

Weinheim : Wiley-VCH, 2017

ISBN 978-3-527-34053-8

2018-2598

none

The international encyclopedia of organizational communication, 1-4 т.

Chichester : Wiley-Blackwell, 2017

ISBN 978-1-118-95560-4

2018-2599

none

Handbook of composites from renewable materials. Vol. 1-8

Hoboken : Wiley, 2017

ISBN 978-1-119-22362-7

2018-2600

none

Nanotechnology for energy sustainability, 1-3 т.

Weinheim : Wiley-VCH, 2017

ISBN 978-3-527-34014-9

2018-2601

none

Advanced trends in wireless communications

New York : Scitus academics, 2017. - 326 с.

ISBN 978-1-68117-278-1

2018-2602

none

Civil engineering materials

New York : Scitus Academics, 2017. - 282 с.

ISBN 978-1-68117-591-1

2018-2603

none

Design and architectures for digital signal processing

New York : Scitus Academics, 2017. - 297 с.

ISBN 978-1-68117-290-3

2018-2604

Ghione, Giovanni, Marco Pirola

Microwave electronics

Cambridge : Cambridge university press, 2018.573 с.

ISBN 978-1-107-17027-8

2018-2605

Chegenizadeh, Amin, Mahdi Keramatikerman

Mitigating sulphate attacks in geotechnical engineering

New York : Nova science publ., 2017. - 165 с.

ISBN 978-1-53612-369-2

2018-2606

Клисурова, Лиляна, Любомир Денов

Румен Радев. Петият президент : кого избрахме : неговата история

София : Книгоизд. къща "Труд", 2017. - 90 с.

ISBN 978-954-398-497-8

2018-2607

Войников, Иван

История на българските държавни символи

В. Търново : Абагар, 2017. - 327 с.

ISBN 978-619-168-183-9

2018-2608

Хобс, Томас

Левиатан : за християнската държава, за царството на мрака

София : Лист, 2017. - 288 с.

ISBN 978-619-7350-13-5

2018-2609

Хобс, Томас

Левиатан : за човека, за държавата

София : Лист, 2017. - 320 с.

ISBN 978-619-7350-07-4

2018-2610

Sabeva, Monika Svilenova

Handbook on "Evaluation of naturalresources"

Sofia : Publishing complex - UNWE, 2018. - 100 с.

ISBN 978-619-232-076-8

2018-2611

Пелов, Тихомир Петров

Фасилити мениджмънт : управление на поддържащите дейности

София : Изд. комплекс - УНСС, 2018. - 160 с.

ISBN 978-619-232-041-6

2018-2612

Терзийска, Ралица Венцеславова

Управление на земеделското стопанство

София : Изд. комплекс - УНСС, 2018. - 196 с.

ISBN 978-619-232-071-3

2018-2613

Типова, Нина Кръстева

Екология и устойчиво развитие

София : Изд. комплекс - УНСС, 2018. - 146 с.

ISBN 978-619-232-099-7

2018-2614

Musov, Mihail

Management accounting : integrating basic concepts and meaning

Sofia : Publishing complex - UNWE, 2018. - 386 с.

ISBN 978-619-232-085-0