Нови книги • НАЦИД

Съдържание на страницата

Нови книги

Списък с книги

2018-2535

none

Успешните компании. Най-добрите говорят

София : Медия Икономика България, 2017. - 177 с.

ISBN 977-131-4376-00-6

2018-2536

Уд, Тат, Дороти Ейл

Световната история накратко. 200 ключови събития, променили света

София : Книгомания, 2016. - 416 с.

ISBN 978-619-195-119-2

2018-2537

Волебен, Петер

Социалната мрежа в природата

София : Ера, 2017. - 224 с.

ISBN 978-954-389-462-8

2018-2538

Кирил, патриарх български

Дневници

София : НБУ, 2018. - 759 с.

ISBN 978-954-535-988-0

2018-2539

Джонсън, Кристофър

Микростил. Изкуството да пишем кратко

Изток-Запад, 2017. - 264 с.

ISBN 978-619-01-0130-7

2018-2540

Върбанова, Валентина

Чешки приноси в културно-историческото наследство на България 1878-1940

София : Парадигма, 2018. - 446 с.

ISBN 978-954-326-337-0

2018-2541

Лаптева, Гергана

Непознатата Южна земя

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 224 с.

ISBN 978-954-07-4329-5

2018-2542

Шопов, Тодор, Екатерина Софрониева

Всичко да става за поука. Проучване на факторите, влияещи на успешното учене на втори език

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018. 182 с.

ISBN 978-954-07-4366-0

2018-2543

Чавдарова-Костова, Сийка

Възпитанието в структурата на семейните отношения

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2017. - 191 с.

ISBN 978-954-07-4296-0

2018-2544

Ангелов, Петър

Средновековна България и нейните съседи. Дипломация и взаимни представи

София : Парадигма, 2017. - 489 с.

ISBN 978-954-326-313-4

2018-2545

Кирова, Милена

Българска литература. Ч. 2, От Освобождението до Първата световна война

София : ИК Колибри, 2018. - 471 с.

ISBN 978-619-02-0156-4

2018-2546

Степанов, Цветелин

Религии в езическа България. Историографски подходи 1980-2015 г.

София : Парадигма, 2017. - 258 с.

ISBN 978-954-326-321-9

2018-2547

Пимпирев, Христо

Антарктида - студеният юг

София : Авлига, 2017. - 200 с.

ISBN 978-619-7245-15-8

2018-2548

Юл, Йеспер

Агресията. Защо от нея се нуждаем и ние, и децата ни

Пловдив : Жанет 45, 2017. - 168 с.

ISBN 978-619-186-350-1

2018-2549

Кастрева-Монова, Ваня

Финансова автономия в българското училище в условията на делегираните бюджети

София : Парадигма, 2017. - 456 с.

ISBN 978-954-326-319-6

2018-2550

Георгиев, Никола

Литературна теория : избрано в два тома. Т. 1, Питания и изпитания

София : Изток-Запад, 2017. - 560 с.

ISBN 978-619-01-0127-

2018-2551

Момчилов, Делян

Българите. Забравените постижения

София : Сиела, 2017. - 276 с.

ISBN 978-954-28-2467-1

2018-2552

Странджева, Аделина

Историята на изкуството като археология. Един учебник на Йоаким Груев и неговите културноисторически импликации

Пловдив : ИК Хермес, 2017. - 272 с.

ISBN 978-954-26-1762-4

2018-2553

Анастасов, Каньо Тодоров

Записки

София : Палитра, 2017. - 215 с.

ISBN 978-954-2938-27-9

2018-2554

Дрозд, Карина Владимировна

Актуальные вопросы педагогики и образования : учебник и практикум для академического бакалавриата

Москва : Юрайт, 2018. - 330 с.

ISBN 978-5-534-04741-7